top of page

הוראות סריגה לכיפה - חינם

הוראות סריגה חינם - דובי קלאסי לחיבוק אוהב
יוצרת : אפרת כץ © קרושה סקול

אינדקס קיצורים

ע' – עין שרשרת

ע'ש – עין שטוחה

ח'ע – חצי עמוד

ע'מח – עמוד וחצי או עמוד מקוצר

ע'מ - עמוד

ר' – ראש תך/תפר

ת' – תפר/תך

הרחבה – סריגת 2 חצאי עמודים באותו המקום.

צמצום – סריגת 2 תכים יחד ליצירת ראש תך אחד.

( ) – רצף פעולות שצריך לחזור עליהן כמספר הפעמים

המצוין מחוץ לסוגריים.

במקרה כזה, מצד שמאל של הסוגריים

תופיע כוכבית (*) שמסמלת פעולת כפל.

 

חומרים

מסרגה 3.5-4 מ"מ (לא פלסטיק או עץ)

חוט יארן ג'ינס פלוס צבע חום אפור מלט 634/071 – 1.5 חבילות לכל הגוף

חוט יארן ג'ינס פלוס צבע שחור 634/071 – רבע חבילה לעיניים אף ורקמה

חוט יארן ג'ינס פלוס צבע לבן 634/071 – שארית חוט לעיניים

חומר מילוי אקרילן או כותנה (כל מילוי לכרית יתאים)

מספריים

מחט רקמה

סמן צמר

לסרטון הדרכה לבדיקת התאמה בין חוט למסרגה לחצי כאן ודף ההסבר יפתח בעמוד נפרד

דובי קלאסי 1

לשמירת הדוגמא בקובץ PDF לחצי על הכפתור 

dobi2.jpg

הוראות סריגה לדובי קלאסי

 

עיניים (2 יח')

אישונים: עם צבע שחור ליצור את טבעת הקסם

סיבוב 1 5ח'ע לטבעת, לא לסגור את הסיבוב עם ע'ש,

להשאיר חוט לתפירה, לחתוך חוט.

גלגל העין: עם צבע לבן ליצור את טבעת הקסם

סיבוב 1 7ח'ע לטבעת, לעלות ע', לסובב (7)

סיבוב 2 6 הרחבות, 1ח'ע, להשאיר חוט לתפירה, לחתוך חוט (13)

אוזניים (2 י'ח)

עם צבע עיקרי ליצור את טבעת הקסם

סיבוב 1 6ח'ע לטבעת (6)

סיבוב 2 6 הרחבות (12)

סיבוב 3 (הרחבה, 1ח'ע) *6 פעמים (18)

סיבוב 4 (הרחבה, 2ח'ע) *6 פעמים (24)

סיבובים 5-8 24ח'ע (24)

סיבוב 9 (צמצום, 2ח'ע) *6 פעמים (18) להשאיר חוט לתפירה, לחתוך חוט

דובי קלאסי לחיבוק אוהב

ידיים (2 י'ח)

עם צבע עיקרי ליצור את טבעת הקסם

הערה: למלא את היד תוך כדי סריגה

סיבוב 1 6ח'ע לטבעת (6)

סיבוב 2 6 הרחבות (12)

סיבוב 3 (הרחבה, 1ח'ע) *6 פעמים (18)

סיבוב 4 (הרחבה, 2ח'ע) *6 פעמים (24)

סיבובים 5-8 24ח'ע (24)

סיבוב 9 (צמצום, 2ח'ע) *3 פעמים, עד לסוף הסיבוב ח'ע (21)

סיבוב 10 (צמצום, 1ח'ע) *3 פעמים, עד לסוף הסיבוב ח'ע (18)

סיבוב 11 18ח'ע (18)

סיבוב 12 צמצום, עד לסוף הסיבוב ח'ע (17)

סיבוב 13 17ח'ע (17)

סיבוב 14 צמצום, עד לסוף הסיבוב ח'ע (16)

סיבוב 15 16ח'ע (16)

סיבוב 16 צמצום, עד לסוף הסיבוב ח'ע (15)

סיבוב 17 15ח'ע (15)

סיבוב 18 צמצום, עד לסוף הסיבוב ח'ע (14)

סיבוב 19 14ח'ע (14)

סיבוב 20 צמצום, עד לסוף הסיבוב ח'ע (13)

סיבוב 21 13ח'ע (13)

סיבוב 22 צמצום, עד לסוף הסיבוב ח'ע (12)

סיבובים 23-25 12ח'ע (12) להשאיר חוט לתפירה, לחתוך חוט

לשים לב לא למלא את הזרוע עד הסוף, להשאיר בערך 3 ס"מ ללא מילוי כדי להקל על התפירה.

רגליים (2 י'ח)

עם צבע עיקרי ליצור את טבעת הקסם

הערות: למלא את הרגלים תוך כדי סריגה, החל מסיבוב 23 קיים שוני בין סריגת הרגל הראשונה לשנייה.

סיבוב 1 6ח'ע לטבעת (6)

סיבוב 2 6 הרחבות (12)

סיבוב 3 (הרחבה, 1ח'ע) *6 פעמים (18)

סיבוב 4 (הרחבה, 2ח'ע) *6 פעמים (24)

סיבוב 5 (הרחבה, 3ח'ע) *6 פעמים (30)

סיבוב 6 (הרחבה, 4ח'ע) *6 פעמים (36)

סיבובים 7-10 36ח'ע (36)

סיבוב 11 (צמצום, 2ח'ע, צמצום) *3 פעמים, עד לסוף הסיבוב ח'ע (30)

סיבוב 12 6 צמצומים, עד לסוף הסיבוב ח'ע (24)

סיבוב 13 3 צמצומים, עד לסוף הסיבוב ח'ע (21)

סיבובים 14-17 21ח'ע (21)

סיבוב 18 צמצום, עד לסוף הסיבוב ח'ע (20)

סיבוב 19 צמצום, עד לסוף הסיבוב ח'ע (19)

סיבוב 20 צמצום, עד לסוף הסיבוב ח'ע (18)

סיבוב 21 צמצום, עד לסוף הסיבוב ח'ע (17)

סיבוב 22 17ח'ע (17)

סיבוב 23 (סיבוב סיום רגל ראשונה) 13ח'ע, להשאיר את שאר הר' לא סרוגים, להכניס סמן אל הלולאה האחרונה לשלב חיבור הרגליים, לחתוך חוט.

סיבוב 23 (רגל שנייה) 17ח'ע (17)

סיבוב 24 (רגל שנייה) 6ח'ע, להשאיר את שאר הר' לא סרוגים, 2ע', ממשיכים לסרוג על הרגל הראשונה לחיבור כך:

סיבוב הבא (חיבור רגליים) להוסיף את הלולאה שמוחזקת עם הסמן (מהרגל הראשונה) אל המסרגה, יש 2 לולאות על המסרגה, ולהמשיך לסרוג לאורך הר' של רגל ראשונה כך:

1ח'ע, להכניס סמן אל הח'ע הזה ומעתה והילך זה יהיה הראש הראשון בסיבוב, 16ח'ע, לאורך הבליטות האחוריות של 2 עיני השרשרת לסרוג ח'ע לכל ע', ממשיכים לרגל שנייה, 17ח'ע, לאורך הצד הנגדי של 2 עיני השרשרת לסרוג ח'ע לכל ע' (38)

המשך לגוף

סיבוב 1 38ח'ע (38)

סיבוב 2 2 הרחבות, 8ח'ע, 2 הרחבות, 10ח'ע, 2 הרחבות, 8ח'ע, 2 הרחבות, 4ח'ע (46)

סיבוב 3 46ח'ע (46)

סיבוב 4 42ח'ע, (הרחבה, 2ח'ע) *2 פעמים (48)

סיבוב 5 (הרחבה, 1ח'ע) *2 פעמים, 44ח'ע (50)

סיבובים 6-13 50ח'ע (50)

סיבוב 14 5ח'ע, צמצום, 9ח'ע, (צמצום, 5ח'ע, צמצום) *2 פעמים, 9ח'ע, צמצום, 5ח'ע, צמצום (44)

סיבוב 15 44ח'ע (44)

סיבוב 16 (1ח'ע, צמצום) *3 פעמים, 6ח'ע, צמצום, 5ח'ע, צמצום, 11ח'ע, (1ח'ע, צמצום) *3 פעמים (36)

סיבוב 17 36ח'ע (36)

סיבוב 18 (חיבור ידיים לגוף) 8ח'ע,

(לצרף יד ראשונה כך: למעוך הפתח של הסיבוב האחרון של היד כלומר לקפל לחצי כך שהבליטה של כף היד פונה לחלק הקדמי של הגוף), להצמיד את פתח היד לסיבוב הנוכחי של הגוף ולסרוג לאורך 6 ראשים של הסיבוב ושל פתח היד במקביל כדי לתפוס את היד אל הגוף, 12ח'ע, לאורך 6 הר' הבאים לחבר את היד השנייה, 4ח'ע (36)

סיבוב 19 36ח'ע (36)

סיבוב 20 (צמצום, 4ח'ע) *6 פעמים (30)

סיבוב 21 (צמצום, 3ח'ע) *6 פעמים (24)

המשך לראש

סיבוב 22 (הרחבה, 1ח'ע) *12 פעמים (36)

סיבוב 23 (הרחבה, 6ח'ע) *6 פעמים (48)

סיבוב 24 (הרחבה, 7ח'ע) *6 פעמים (54)

סיבוב 25 (הרחבה, 8ח'ע) *6 פעמים (60)

סיבוב 26 (הרחבה, 9ח'ע) *6 פעמים (66)

סיבוב 27 (הרחבה, 10ח'ע) *6 פעמים (72)

סיבובים 28-38 72ח'ע (72)

סיבוב 39 (צמצום, 10ח'ע) *6 פעמים (66)

סיבוב 40 (צמצום, 9ח'ע) *6 פעמים (60)

סיבוב 41 (צמצום, 8ח'ע) *6 פעמים (54)

סיבוב 42 (צמצום, 7ח'ע) *6 פעמים (48)

סיבוב 43 (צמצום, 6ח'ע) *6 פעמים (42)

סיבוב 44 (צמצום, 5ח'ע) *6 פעמים (36)

סיבוב 45 (צמצום, 4ח'ע) *6 פעמים (30)

סיבוב 46 (צמצום, 3ח'ע) *6 פעמים (24)

סיבוב 47 (צמצום, 2ח'ע) *6 פעמים (18)

סיבוב 48 (צמצום, 2ח'ע) *6 פעמים (12), לחתוך חוט, לסגור את הפתח ברקמה

פנים חלק קדמי

עם צבע עיקרי ליצור את טבעת הקסם

סיבוב 1 6ח'ע לטבעת (6)

סיבוב 2 6 הרחבות (12)

סיבוב 3 (הרחבה, 1ח'ע) *6 פעמים (18)

סיבוב 4 (הרחבה, 2ח'ע) *6 פעמים (24)

סיבוב 5 (הרחבה, 3ח'ע) *6 פעמים (30)

סיבוב 6 (הרחבה, 14ח'ע) *2 פעמים (32)

סיבובים 7-8 32ח'ע (32) להשאיר חוט לתפירה, לחתוך חוט.

 

חוטם\אף

עם צבע שחור ליצור את טבעת הקסם

סיבוב 1 6ח'ע לטבעת (6)

סיבוב 2 הרחבה, לר' הבא ע'מח+ע'מ, לר' הבא ע'מ+ע'מח, לאורך 3 הר' האחרונים לסרוג הרחבה (12)

סיבוב 3 12ח'ע (12) להשאיר חוט לתפירה, לחתוך חוט.

 

תפירה וגימורים

  • לתפור את האוזניים בין סיבוב 36 לסיבוב 42 במרחק של 12-13 חצאי עמודים.

  • לתפור את החלק הקדמי של הפנים בין סיבוב 23 לסיבוב 33 במרכז הפנים.

  • לתפור את האף בחלק העליון של החלק הקדמי של הפנים בין סיבוב 3 לסיבוב 4.

  • עם צבע שחור לרקום אם פס הפה בצורך Y הפוכה (היעזרי בתמונה של הדובי)

  • עם צבע שחור לרקום אם פסי הגבות בין סיבוב 36 ולסיבוב 37 (שימי לב למיקום הגבות בתמונה)

 

סריגה מהנה,

אפרת

dobi2.jpg
bottom of page