top of page

סרטון הדרכה בעברית
(מתוך קורס חינם לסריגה במסרגה אחת)
הבדיקה הכי חשובה
שכל סורגת קרושה חייבת לדעת

לפני מספר שנים המצאתי את בדיקת ההתאמה בין החוט למסרגה מאחר ושמתי לב שאין אחידות בין היצרנים שמכינים את המסרגות ולכן, גם אם כתוב על תוויות הצמר שעלי לסרוג במסרגה מסויימת, מאחר ועיצוב או מבנה המסרגות לא אחיד, זה יוצר מצב שגם אם כתוב לסרוג עם מסרגה 5 מ"מ וזה מה שאני עושה, לא בטוח שהמסרגה תתאים לחוט וזה ייצור מצב שבו הסריגה יכולה להיות משוחררת ומחוררת או שהחוט כל הזמן יתפצל במהלך הסריגה.

אז...אם תבצעי את הבדיקה הזאת, בוודאות לא יהיו לך הפתעות :)

ואיזה מסרגה מומלץ לרכוש בהתחלה?
בעיקרון המסרגות הטובות ביותר שקיימות היום בעולם הן של חברת קלובר (clover) אבל כל מסרגה תהיה טובה בתנאים הבאים:

1 - בדקי שבאזור של וו המסרגה אין חלקים בולטים או חותכים שעלולים לפצל את החוט. מסיבה זו מומלץ לא לרכוש מסרגות עץ בהתחלה.

2 - מומלץ לרכוש מסרגה חלקה ללא ידית סיליקון או פלסטיק אבל אם את רוכשת מסרגה שיש לה ידית, בדקי     שהמוט של המסרגה לא משוחרר כי אם הדבק חלש, המסרגה תשנה את הזווית שלה וזה יפגע בהנאת הסריגה שלך וגם בתוצאה הסופית.
 
3 - בדקי שידית המסרגה מיושרת עם וו המסרגה.

bottom of page