top of page

סרטוני הדרכה חינם
לסריגה במסרגה אחת (קרושה)

כדי שיהיה לך סדר בעיניים, מיינתי עבורך את הדרכות הוידאו לקטגוריות.

אני מזמינה אותך לבחור באחת הקטגוריות
ללחוץ על התמונה שלה
ולהתחיל לסרוג בהנאה, רק את מה שאת אוהבת.

bottom of page