top of page

סרטון הדרכה בעברית

(מתוך קורס חינם לסריגה במסרגה אחת)

איך סורגים תוניסאי אלכסון

כדי לסרוג תוניסאי אלכסון צריך לדעת לסרוג וניסאי פשוט ותוניסאי איקס.

תוניסאי אלכסון מזכיר את התוניסאי הפשוט אבל בשונה ממנו, הפסים הדקים שהוא יוצרים אלכסונים ולא אנכיים כמו בתוניסאי הפשוט.
 
הוא למעשה סריגה של תוניסאי פשוט אך בדילוגים מעל חוטים אנכיים ואז חזרה על החוטים שדילגנו מעליהם. התך הזה יוצר צפיפות בד טובה מאוד וכל צד של התפר הזה נראה אחרת.

צד אחד נותן דוגמא של קוים אלכסוניים שזה צד ימין של הבד וצד שני, צד שמאל, מזכיר את תפר הפנינה שגם הוא מסודר באלכסון.  הסריגה בסגנון הזה נראית מאוד טוב על תיקים, כריות, שמיכות, גרביים, כובעים ולמעשה ניתן לסרוג איתו כל פרוייקט.  לרוב והוא יצא רק ונעים למגע על הגוף.
 

bottom of page