top of page

סרטון הדרכה בעברית

(מתוך קורס חינם לסריגה במסרגה אחת)

איך סורגים תוניסאי חץ

כדי לסרוג תוניסאי חץ צריך לדעת לסרוג תוניסאי פשוט . סגנון הסריגה הזה מייצר חצים קטנים שמתקבלים אחרי סריגה של 2 שורות. הוא למעשה גירסת סריגה שונה של התוניסאי הפשוט בכך שטכניקת העלאת הלולאות על המסרגה היא מיוחדת.

התך הזה אינו יוצר צפיפות. הוא כולו מחורר וקליל בתנועה. כל צד של דוגמת הסריגה נראה מעט שונה. צד אחד נותן  מראה של חצים קטנים, שזה צד ימין של הבד וצד שני, צד שמאל, מזכיר מסילות של פסי רכבת.  

הסריגה בסגנון הזה נראית תיראה טוב בסריגת גופיות, שמיכות, חגורות,  צעיפים ולמעשה כל פרוייקט שבוחרים לסרוג איתו.

bottom of page