top of page

סרטון הדרכה בעברית
(מתוך קורס חינם לסריגה במסרגה אחת)

איך סורגים דוגמא של תוניסאי רוורס

כדי לסרוג תפר תוניסאי רוורס צריך לדעת לסרוג תפר תוניסאי פשוט. התפר הזה מזכיר מעט את תפר תוניסאי פנינה אבל בשונה ממנו, הפנינים שהוא יוצר הם צפופים יותר.

הסריגה שלו מתבצעת כמו תפר תוניסאי פשוט אך במקום להכניס את המסרגה דרך החוטים האנכיים מקדימה, נכנסים עם המסרגה לחוט האנכי האחורי, ומעלים לולאה.

התפר הזה יוצר צפיפות בד טובה מאוד וכל צד של התפר הזה נראה אחרת. צד אחד נותן דוגמא של פנינים דחוסות שזה צד ימין של הדוגמא וצד שמאל, מזכיר את תפר הכוורת אבל הוא יוצר צורת מרובעים קטנים ולא מעויינים קטנים.  

הסריגה בסגנון הזה נראית מאוד טוב על תיקים, כריות, בובות, שמיכות ולמעשה ניתן לסרוג איתו כל פרוייקט. לרוב והוא יצא רק ונעים למגע על הגוף

bottom of page