top of page

איך סורגים עמוד מרובע
סרטון הדרכה בעברית

(מתוך קורס חינם לסריגה במסרגה אחת)

תפר עמוד מרובע הוא תפר גבוה ורזה.
גובהו שווה ל4  עיני שרשרת הוא נראה ממש טוב אם סורגים איתו צעיף, שאל או גופיה שמתכוונים ללבוש מעל חולצה. למעשה כל פרוייקט שבו לא ישנה לנו שהתפר הזה מלא  ברווחים.
 
אם נסרוג אותו בחוט צמר עבה אז הרווחים יהיו פחות ברורים לעין ולהיפך, אם נסרוג בצמר דק, המרווחים בין התפרים יהיו ברורים יותר.
 

bottom of page