top of page

איך סורגים פיקה
סרטון הדרכה בעברית

(מתוך קורס חינם לסריגה במסרגה אחת)

כדי לסרוג תפר פיקה צריך לדעת לסרוג עין שרשרת ועין שטוחה. 
 
הפיקה משמש לרוב כקישוט או נקודת חיבור בין אלמנטים בסריגה.
 

bottom of page