top of page

איך סורגים דוגמת איקסים בקרושה
סרטון הדרכה בעברית

(מתוך קורס חינם לסריגה במסרגה אחת)

את דוגמת האיקסים ניתן למצוא בהרבה תרשימי סריגה.
הוא מככב בתרשימי שאלים ואם מבינים את המבנה שלו, אפשר לסרוג אותו גם לשטיחים בדוגמאות בסיבובים.

 

bottom of page