top of page

איך סורגים תך אוהבים
(איך לסרוג קשר שלמה)
סרטון ה
דרכה בעברית 

(מתוך קורס חינם לסריגה במסרגה אחת)

תפר האוהבים דורש מעט ניסיון ולכן לא תמיד נוח למתחילים שעדיין מתרגלים לאחיזה של המסרגה והחוט.
 
זהו תפר שכל אופיו מתבטא בכך שהוא נסרג במרווחים גדולים מהתפר הקודם.

גודל הלולאה של האוהבים נוצר בעזרת האגודל.
התפר עצמו נראה כמו לולאה גדולה שמצד אחד יש 2 חוטים ומצד שני יש חוט אחד.


מה ש"נועל" את התפר במקום הם תפרי הביניים כפי שאדגים בסרטונים הבאים.
 
אפשר לסרוג איתו עליוניות, כיסויי ראש מעוצבים, שאלים, ומלמלות לשמלות וחצאיות.

תך האוהבים עם חצי עמוד

תך האוהבים עם עמוד

תך האוהבים עם חצי עמוד מתמשך 

איך להחליף חוט שנגמר כאשר סורגים בקרושה את תפר האוהבים 

bottom of page