top of page

סרטון הדרכה בעברית

(מתוך קורס חינם לסריגה במסרגה אחת)

איך סורגים צדפה או מניפה במסרגה אחת

תפר צדפה נקרא גם תפר מניפה. זוהי טכניקת סריגה שניתן ליישם עם כל תפר כאשר העיקרון תמיד נשאר זהה והוא שסורגים מספר תפרים לאותו המקום כלומר לאותו הראש.
 
מניפה משמשת גם כטכניקת הרחבה בדוגמאות מסיויימות כלומר אם רוצים להוסיף תפרים בשורה אז פשוט סורגים מניפה עם מספר התפרים שרוצים להוסיף (סרטון בנושא איך להרחיב תפרים ניתן למצוא בפרק 5).

לצדפה יש אפקט בובתי והיא משתלבת מקסים בסריגת בגדי ילדים ובעיקר בשמלות.
 

בסרטון הבא אני מדגימה איך סורגים צדפה הפוכה. סגנון הסריגה הזה נקרא גם קלסטר וזה יוצר סוג של צמצום

bottom of page