top of page

איך סורגים תך אננס
סרטון הדרכה בעברית

(מתוך קורס חינם לסריגה במסרגה אחת)

תך האננס מזכיר קצת את הדרך בה סורגים תך בלון. הוא מתאים לסריגת שאל אוורירי 
וכמובן שניתן לשלב אותו רק מדי פעם עם תכים אחרים לאורך השורה (או הסיבוב) כדי לקבל תוצאה אטומה יותר.

bottom of page