top of page

איך סורגים קלסטר
(איך לסרוג צמצום עמודים)
סרטון הדרכה בעברית (מתוך קורס חינם לסריגה במסרגה אחת)

תפר קלסטר מורכב ממספר תפרים שסגורים יחד בחלק העליון של התפר.

 

בסרטון ההדרכה הזה אני מראה איך לסרוג את התפר לתוך ראש אחד אך למעשה אפשר לסרוג אותו לאורך מספר ראשים  של השורה הקודמת ובסוף לסגור את כולם יחד לראש אחד משותף.

 

כסורגים כך את הקלסטר זוהי למעשה טכניקת צמצום של מספר ראשים של תפרים לראש תפר אחד.

איך לסרוג קלסטר צמצום (צדפה הפוכה שמורכבת מ 2 עמודים)

דוגמא נוספת: איך לסרוג קלסטר צמצום (צדפה הפוכה שמורכבת מ 4 עמודים משולשים)

bottom of page