top of page

איך סורגים עמוד
סרטון הדרכה בעברית

(מתוך קורס חינם לסריגה במסרגה אחת)

תפר עמוד הוא השני בתור לתפרים שחייבים ללמוד בשלב הבסיס.
גובהו שווה ל 2 עיני שרשרת והוא גמיש יותר מתפר חצי עמוד.
 

עם תך עמוד ניתן לסרוג צעיפים, חולצות, גופיות ושלל פרוייקטים שנרצה בהם גמישות של הבד הסרוג.
למעשה כמה שהתך יהיה גבוה יותר, כך מגע הצמר על הידיים יהיה רך ונעים יותר.
 

bottom of page