top of page

איך סורגים לקשת קדמית ואחורית
סרטון הדרכה בעברית

(מתוך קורס חינם לסריגה במסרגה אחת)

סריגה לקשת קדמית נקראת גם סריגה אל לולאה קדמית של ראש תפר משורה קודמת.  

ראש של תפר מורכב מ3 חוטים. 2 עליונים שמתוחים זה ליד זה ויוצרים מראה של עין, וחוט אחד תחתון ואחורי שלא נראה בבירור לעין.

כמעט לכל סוגי התפרים יהיה ראש תפר המורכב  מ2 חוטים עליונים (העין).
סגנון הסריגה אל קשת קדמית מייצר אפקט של תפר דמוי צמה בולט מעט.


זהו תפר מצויין לבגדי ילדים, לרצועות גימור תחתונות של סוודרים, סרטים לשיער, תיקים, שטיחים, שמיכות ועוד.

סריגה לקשת אחורית נקראת גם סריגה אל לולאה אחורית של ראש תפר משורה קודמת.  
ראש של תפר מורכב מ3 חוטים. 2 עליונים שמתוחים זה ליד זה (נראים כמו עין) וחוט אחד תחתון ואחורי שלא נראה בבירור לעין.

כמעט לכל סוגי התפרים יהיה ראש תפר המורכב מ2 חוטים עליונים.
סגנון הסריגה הזה  מייצר אפקט חוט בולט בהמשכיות כמו פס רציף לאורך הסריגה.

זהו תפר מצויין לקישוט סוליות לנעלי ילדים, כובעים, סרטים לשיער, תיקים, שטיחים, שמיכות, בובות, כריות ועוד. 

bottom of page