הוראות סריגה בסרטון הדרכה 


לסריגת פיקה


עם מסרגה תוניסאית


הדרכה בסיסית של סריגת תוניסאי פשוט


הדרכה בסיסית של סגירת שורה אחרונה לכל סוג תפר


חנות הקורסים לסריגה

 

עדי ליניאל I עיצוב שיווקי ובניית אתרים